"estate transaction" — Słownik kolokacji angielskich

estate transaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja majątku
  1. estate rzeczownik + transaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the search for space is only one step in a complex real estate transaction.

powered by  eTutor logo