"IEEE Transaction" — Słownik kolokacji angielskich

IEEE Transaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Transakcja IEEE
  1. IEEE rzeczownik + transaction rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was the editor-in-chief of the IEEE Transactions on Wireless Communications from 2007-2009.

powered by  eTutor logo