ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"local money" — Słownik kolokacji angielskich

local money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalne pieniądze
  1. local przymiotnik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We'll be buying local money today to pay for a number of things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo