"money lavished" — Słownik kolokacji angielskich

money lavished kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze nie szczędziły
  1. lavish czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now if you WANT to see money lavished on offices rather than kids - go to their HQ in London!

    Podobne kolokacje: