"money trying" — Słownik kolokacji angielskich

money trying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie finansowe
  1. money rzeczownik + try czasownik
    Luźna kolokacja

    Some companies spend a lot of money trying to find the proper identity.

    Podobne kolokacje: