"money event" — Słownik kolokacji angielskich

money event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie finansowe
  1. money rzeczownik + event rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The schedule dropped to 23 official money events in 2009, but increased to 25 for 2010.

    Podobne kolokacje: