ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money issue" — Słownik kolokacji angielskich

money issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): emisja pieniądza
  1. money rzeczownik + issue rzeczownik
    Silna kolokacja

    The oil crisis in the late 1970s made many countries have serious money issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo