"industrial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

industrial przymiotnik

industrial + rzeczownik
Kolokacji: 389
industrial area • industrial production • industrial city • industrial development • industrial park • industrial building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. industrial area = dzielnica przemysłowa industrial area
3. industrial city = przemysłowe miasto industrial city
5. industrial park = park przemysłowy, strefa przemysłowa industrial park
6. industrial building = budowla przemysłowa industrial building
7. industrial revolution = przemysłowa rewolucja industrial revolution
8. industrial nation = przemysłowy naród industrial nation
9. industrial use = zastosowanie przemysłowe industrial use
10. industrial sector = sektor przemysłowy industrial sector
11. industrial site = teren przemysłowy industrial site
12. industrial town = miasto przemysłowe industrial town
13. industrial application = przemysłowe zastosowanie industrial application
15. industrial base = baza przemysłowa industrial base
16. industrial design = wzornictwo przemysłowe industrial design
17. industrial plant = zakład przemysłowy industrial plant
18. industrial process = proces przemysłowy industrial process
19. industrial activity = działalność przemysłowa industrial activity
20. industrial complex = zespół obiektów przemysłowych industrial complex
21. industrial zone = strefa przemysłowa industrial zone
22. industrial designer = projektant wzornictwa przemysłowego industrial designer
23. industrial product = produkt przemysłowy industrial product
25. industrial enterprise = przedsiębiorstwo przemysłowe industrial enterprise
26. industrial worker = pracownik fabryczny industrial worker
27. industrial relation = relacja przemysłowa industrial relation
28. industrial waste = odpady przemysłowe industrial waste
29. industrial facility = obiekt przemysłowy industrial facility
31. industrial society = społeczeństwo przemysłowe industrial society
32. industrial growth = przemysłowy wzrost industrial growth
33. industrial economy = ekonomia przemysłu industrial economy
34. industrial accident = wypadek przy pracy lub w miejscu pracy industrial accident
35. industrial center = ośrodek przemysłowy industrial center
37. industrial estate = park przemysłowy, strefa przemysłowa industrial estate
38. industrial power = potęga przemysłowa industrial power
39. industrial democracy = współudział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem industrial democracy
40. industrial equipment = przemysłowe wyposażenie industrial equipment
41. industrial action = akcja protestacyjna industrial action
42. industrial world = przemysłowy świat industrial world
43. industrial pollution = zanieczyszczenia przemysłowe industrial pollution
45. industrial chemical = przemysłowa substancja chemiczna industrial chemical
46. industrial group = grupa przemysłowa industrial group
47. industrial district = okręg przemysłowy industrial district
48. industrial dispute = spór pracowniczy industrial dispute
49. industrial engineering = organizacja produkcji industrial engineering
50. industrial property = własność przemysłowa industrial property
51. industrial purpose = przemysłowy cel industrial purpose
52. industrial unit = przemysłowa jednostka industrial unit
53. industrial material = przemysłowy materiał industrial material
54. industrial space = przemysłowa przestrzeń industrial space
55. industrial scale = skala przemysłowa industrial scale
56. industrial age = przemysłowy wiek industrial age
57. industrial project = przemysłowy projekt industrial project
58. industrial customer = przemysłowy klient industrial customer
59. industrial conglomerate = przemysłowy konglomerat industrial conglomerate
60. industrial espionage = szpiegostwo przemysłowe industrial espionage
61. industrial system = przemysłowy system industrial system
62. industrial concern = przemysłowy niepokój industrial concern
63. industrial State = przemysłowe państwo industrial State
64. industrial machinery = przemysłowy mechanizm industrial machinery
  • Some of the metal is discarded industrial machinery from factories that have closed.
  • She has 9,783 metric tons, and the load is industrial machinery.
  • On 31 December, the city hospital and the majority of the industrial machinery was destroyed.
  • You caught me, I don't know jack about industrial machinery.
  • Lower exports were reported in fertilizers and general industrial machinery.
  • As a fitter working on heavy industrial machinery the work was not just technical but physical also.
  • Orders for industrial machinery and equipment rose 3 percent, to $22.2 billion, the report also showed.
  • Other countries adopted the design to power their industrial machinery, too.
  • By the 19th century, the development of mechanical fans and industrial machinery had provided another, more technical use.
  • "Markets for many types of industrial machinery and equipment have continued to expand," the district reported.
65. industrial region = okręg przemysłowy industrial region
66. industrial capacity = zdolności produkcyjne industrial capacity
68. industrial past = przemysłowa przeszłość industrial past
69. industrial organization = przemysłowa organizacja industrial organization
70. industrial good = przemysłowy dobry industrial good
71. industrial giant = gigant przemysłowy industrial giant
72. industrial landscape = krajobraz przemysłowy industrial landscape
73. industrial history = przemysłowa historia industrial history
74. industrial suburb = przemysłowa dzielnica podmiejska industrial suburb
75. industrial job = przemysłowa praca industrial job
76. industrial structure = struktura przemysłowa industrial structure
77. industrial user = użytkownik przemysłowy industrial user
78. industrial music = przemysłowa muzyka industrial music
79. industrial heritage = dziedzictwo przemysłowe industrial heritage
80. industrial engineer = przemysłowy inżynier industrial engineer
81. industrial hub = przemysłowa piasta industrial hub
82. industrial expansion = przemysłowy rozwój industrial expansion
83. industrial land = teren przemysłowy industrial land
84. industrial market = rynek dóbr inwestycyjnych, rynek wyrobów przemysłowych industrial market
85. industrial technology = przemysłowa technika industrial technology
86. industrial heartland = przemysłowe centrum industrial heartland
87. industrial operation = przemysłowa operacja industrial operation
88. industrial firm = przemysłowa firma industrial firm
89. industrial business = przemysłowy biznes industrial business
90. industrial gas = gaz techniczny industrial gas
91. industrial section = przemysłowa część industrial section
92. industrial metal = przemysłowy metal industrial metal
93. industrial art = przemysłowa sztuka industrial art
94. industrial infrastructure = infrastruktura przemysłowa industrial infrastructure
95. industrial setting = przemysłowe ustawienie industrial setting
96. industrial corporation = przemysłowa korporacja industrial corporation
97. industrial polluter = przemysłowy truciciel industrial polluter
98. industrial target = przemysłowy cel industrial target
99. industrial union = branżowy związek zawodowy industrial union
100. industrial community = przemysłowa społeczność industrial community
przysłówek + industrial
Kolokacji: 3
heavily industrial • predominantly industrial • largely industrial

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.