"industrial application" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowe zastosowanie
  1. industrial przymiotnik + application rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were used for a range of commercial and industrial applications.

podobne do "industrial application" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "industrial application" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik