"industrial polluter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy truciciel
  1. industrial przymiotnik + polluter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    California is the major industrial polluter of the eastern Pacific seaboard.

    Podobne kolokacje: