"industrial purpose" — Słownik kolokacji angielskich

industrial purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy cel
  1. industrial przymiotnik + purpose rzeczownik
    Silna kolokacja

    Throughout human history, the landscape has been exploited for industrial purposes.