"industrial user" — Słownik kolokacji angielskich

industrial user kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użytkownik przemysłowy
  1. industrial przymiotnik + user rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The other major application is for industrial users of various types.