"industrial state" — Słownik kolokacji angielskich

industrial state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy stan
  1. industrial przymiotnik + state rzeczownik
    Silna kolokacja

    Our unemployment rate for the first 11 months of 1987 was 4.1 percent, second only to Massachusetts among the major industrial states.