"industrial relation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): relacja przemysłowa
  1. industrial przymiotnik + relation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its primary interests were related to industrial relations and foreign policy.