"industrial history" — Słownik kolokacji angielskich

industrial history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa historia
  1. industrial przymiotnik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And there is a small museum of the local industrial history, in this case a mechanical work shop.