"industrial section" — Słownik kolokacji angielskich

industrial section kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa część
  1. industrial przymiotnik + section rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The second is the U-shaped industrial section around the main stage.