"industrial age" — Słownik kolokacji angielskich

industrial age kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy wiek
  1. industrial przymiotnik + age rzeczownik
    Silna kolokacja

    Writers also sought to come to terms with the new industrial age.

    Podobne kolokacje: