"industrial chemical" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa substancja chemiczna
  1. industrial przymiotnik + chemical rzeczownik
    Silna kolokacja

    Have a job that involves radiation or contact with industrial chemicals.

podobne do "industrial chemical" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "industrial chemical" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik