"industrial worker" — Słownik kolokacji angielskich

industrial worker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracownik fabryczny
  1. industrial przymiotnik + worker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At this time there were 3 million Russian industrial workers, just 3% of the population.