"industrial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

industrial przymiotnik

industrial + rzeczownik
Kolokacji: 389
industrial area • industrial production • industrial city • industrial development • industrial park • industrial building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(14) designer, landscape, Mills
Kolokacji: 3
(16) waste, wasteland
Kolokacji: 2
(17) policy, strategy
Kolokacji: 2
(20) accident, injury, collapse
Kolokacji: 3
(21) power, magnate, baron, tycoon
Kolokacji: 4
(22) center, hub, heart, core
Kolokacji: 4
(33) space, part, character, vacuum
Kolokacji: 4
(34) scale, rate, index
Kolokacji: 3
(35) age, past, history, era
Kolokacji: 4
(42) giant, behemoth, Titans
Kolokacji: 3
(45) expansion, stretch
Kolokacji: 2
(47) art, prowess, ceramics
Kolokacji: 3
(50) school, training, education
Kolokacji: 3
(56) might, tool, style
Kolokacji: 3
(58) life, look, experience, feel
Kolokacji: 4
(60) competitiveness, militancy
Kolokacji: 2
(61) village, pioneer, settlement
Kolokacji: 3
(62) disaster, sabotage, blight
Kolokacji: 3
(64) asset, resource, subsidy
Kolokacji: 3
(65) hygienist, radiography
Kolokacji: 2
(66) problem, secret
Kolokacji: 2
1. industrial quantity = przemysłowa ilość industrial quantity
2. industrial standard = przemysłowy standard industrial standard
3. industrial importance = przemysłowe znaczenie industrial importance
4. industrial value = przemysłowa wartość industrial value
(69) tenant, wage
Kolokacji: 2
(70) loan, smog
Kolokacji: 2
(72) strike, success
Kolokacji: 2
(73) bank, side, dynasty, relic
Kolokacji: 4
(74) carpet, carpeting
Kolokacji: 2
(75) smokestack, chimney
Kolokacji: 2
(76) competitor, runoff
Kolokacji: 2
(77) alcohol, freezer
Kolokacji: 2
(78) sponsor, supremacy
Kolokacji: 2
(79) replicator, microbiology
Kolokacji: 2
(80) merger, consolidation
Kolokacji: 2
(81) shelving
Kolokacji: 1
przysłówek + industrial
Kolokacji: 3
heavily industrial • predominantly industrial • largely industrial

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.