"industrial job" — Słownik kolokacji angielskich

industrial job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa praca
  1. industrial przymiotnik + job rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    African Americans were particularly affected by the loss of industrial jobs.

    Podobne kolokacje: