"industrial business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy biznes
  1. industrial przymiotnik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sycamore was home to 41 commercial and industrial business by 1855.