"industrial good" — Słownik kolokacji angielskich

industrial good kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy dobry
  1. industrial przymiotnik + good rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And he wants the developing countries to offer better market access for industrial goods.

    Podobne kolokacje: