"industrial gas" — Słownik kolokacji angielskich

industrial gas kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gaz techniczny
  1. industrial przymiotnik + gas rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What kind of industrial gasses do you have on hand?

    Podobne kolokacje: