"industrial system" — Słownik kolokacji angielskich

industrial system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy system
  1. industrial przymiotnik + system rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only two major features of a successful industrial system were missing.