"industrial suburb" — Słownik kolokacji angielskich

industrial suburb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa dzielnica podmiejska
  1. industrial przymiotnik + suburb rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The biggest river divides a rather industrial western suburb, which contains the railroad station, from the main town.