"industrial organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa organizacja
  1. industrial przymiotnik + organization rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Yinzhou District is home to more than 15,000 industrial organizations.

podobne do "industrial organization" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "industrial organization" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik