"industrial conglomerate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy konglomerat
  1. industrial przymiotnik + conglomerate rzeczownik
    Silna kolokacja

    And that's because he has a tremendous belief in the power of large industrial conglomerates - or at least his.

    Podobne kolokacje: