"industrial district" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okręg przemysłowy
  1. industrial przymiotnik + district rzeczownik
    Silna kolokacja

    Eventually, the insurgents kept most of territory they had won, including the local industrial district.

podobne do "industrial district" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "industrial district" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik