"industrial growth" — Słownik kolokacji angielskich

industrial growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy wzrost
  1. industrial przymiotnik + growth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The canal was thus an important factor in the industrial growth of the region.