"industrial operation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa operacja
  1. industrial przymiotnik + operation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Also in the 18th century large industrial operations opened.