"industrial unit" — Słownik kolokacji angielskich

industrial unit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa jednostka
  1. industrial przymiotnik + unit rzeczownik
    Silna kolokacja

    This building is now used as both offices and industrial units.

    Podobne kolokacje: