"industrial art" — Słownik kolokacji angielskich

industrial art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowa sztuka
  1. industrial przymiotnik + art rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This houses industrial arts, art, home economics, business, and foreign languages.