"industrial customer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowy klient
  1. industrial przymiotnik + customer rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the time, electricity was largely used by industrial customers.