ANGIELSKI NA WIOSNĘ -40%!Ostatnie dni promocji na kurs eTutor angielski.Sprawdź

"accent" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accent rzeczownik

rzeczownik + accent
Kolokacji: 37
Brooklyn accent • Boston accent • New York accent • Yorkshire accent • Texas accent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. Brooklyn accent = Brooklyn akcent Brooklyn accent
2. New York accent = Akcent Nowego Jorku New York accent
3. Bronx accent = Bronx akcent Bronx accent
4. Dublin accent = Akcent dubliński Dublin accent
5. Chicago accent = Chicagowski akcent Chicago accent
6. Glasgow accent = Glasgow akcent Glasgow accent
7. Queens accent = Królowe akcent Queens accent
(2) Boston, Belfast, Edinburgh
Kolokacji: 3
(5) London, Cockney
Kolokacji: 2
(6) Hyundai, BBC
Kolokacji: 2
(7) gold, color, silver
Kolokacji: 3
(8) wood, brass
Kolokacji: 2
accent + rzeczownik
Kolokacji: 6
accent mark • accent color • accent plant • accent piece • accent lighting • ...
accent + czasownik
Kolokacji: 13
accent makes • accent sounds • accent thickens • accent comes • accent seems • ...
czasownik + accent
Kolokacji: 10
use an accent • hear one's accent • lose one's accent • give an accent • speak with an accent • ...
przymiotnik + accent
Kolokacji: 148
British accent • American accent • thick accent • French accent • English accent • heavy accent • German accent • strong accent • ...
przyimek + accent
Kolokacji: 11
to one's accent • for accents • with an accent • of an accent • in an accent • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.