"accent piece" — Słownik kolokacji angielskich

accent piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawałek akcentu
  1. accent rzeczownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "They were like his accent piece."

    Podobne kolokacje: