"Queens accent" — Słownik kolokacji angielskich

Queens accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Królowe akcent
 1. queen rzeczownik + accent rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Like any number of white suburbanite kids, they favor black slang, embellished with the Queens accents of their parents.

  Podobne kolokacje:
 2. Queen rzeczownik + accent rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Like any number of white suburbanite kids, they favor black slang, embellished with the Queens accents of their parents.

  Podobne kolokacje: