"Brooklyn accent" — Słownik kolokacji angielskich

Brooklyn accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brooklyn akcent
  1. Brooklyn rzeczownik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "This is nothing," added a fellow with a Brooklyn accent.

    Podobne kolokacje: