"of one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

of one's accent kolokacja
Popularniejsza odmiana: of an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś akcent
  1. of przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A bit of an accent, but much less than she would have expected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo