"of an accent" — Słownik kolokacji angielskich

of an accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z akcentu
  1. of przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A bit of an accent, but much less than she would have expected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo