"in one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

in one's accent kolokacja
Popularniejsza odmiana: in an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś akcent
  1. in przyimek + accent rzeczownik
    Silna kolokacja

    I would say in just a general accent the way we talk you know.

    Podobne kolokacje: