"in an accent" — Słownik kolokacji angielskich

in an accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w akcencie
  1. in przyimek + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I would say in just a general accent the way we talk you know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo