"use accents" — Słownik kolokacji angielskich

use accents kolokacja
Popularniejsza odmiana: use an accent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcenty wykorzystania
  1. use czasownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Newman read the story using accents for the different characters.

    Podobne kolokacje: