"use an accent" — Słownik kolokacji angielskich

use an accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj akcentu
  1. use czasownik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Newman read the story using accents for the different characters.

    Podobne kolokacje: