"from one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

from one's accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś akcent
  1. from przyimek + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And to judge from your accent, neither are you originally.

    Podobne kolokacje: