"accent falls" — Słownik kolokacji angielskich

accent falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent spada
  1. accent rzeczownik + fall czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The accent in recessively accented words naturally falls back toward the beginning of the word.

    Podobne kolokacje: