"Scottish accent" — Słownik kolokacji angielskich

Scottish accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Szkocki akcent
  1. Scottish przymiotnik + accent rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Scottish accent seemed to come from the other side of the crowd.

    Podobne kolokacje: