"American accent" — Słownik kolokacji angielskich

American accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański akcent
  1. American przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And apparently her American accent was giving him a little trouble, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo