"British accent" — Słownik kolokacji angielskich

British accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski akcent
  1. British przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I thought it would be this big, romantic guy with a British accent.

    Podobne kolokacje: