"accent gives" — Słownik kolokacji angielskich

accent gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akcent daje
  1. accent rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And apparently her American accent was giving him a little trouble, too.

    Podobne kolokacje: